پرندگان خشمگین - ویدیاب


پرندگان خشمگین

انیمیشن پرندگان خشمگین | انیمیشن سینمایی جدید | دوبله فارسی | Full HD

کارتون
انیمیشن پرندگان خشمگین | انیمیشن سینمایی جدید | دوبله فارسی | Full HD

انیمیشن سینمایی( پرندگان خشمگین 1) دوبله فارسی

کارتون
در جزیره ای مملو از پرندگان شاد و سرخوش که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی میکنند، زمانیکه خوک های سبز مرموز به جزیره می آیند، سه پرنده به نام‌های: &ldquo...

انیمیشن پرندگان خشمگین 2 _ Angry Birds 2 با دوبله فارسی . کیفیت (HD)

کارتون
فیلم پرندگان خشمگین ۲ (انگلیسی: The Angry Birds Movie 2‎) فیلمی به کارگردانی توروپ ون اورمان است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد.

انیمیشن سینمایی پرندگان خشمگین 1 دوبله فارسی

کارتون
در جزیره ای مملو از پرندگان شاد و سرخوش که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی میکنند، زمانیکه خوک های سبز مرموز به جزیره می آیند، سه پرنده به نام‌های: &ldquo...

انیمیشن پرندگان خشمگین ۲ The Angry Birds Movie 2 سانسور شده دوبله فارسی

کارتون
انیمیشن پرندگان خشمگین ۲ The Angry Birds Movie 2 سانسور شده دوبله فارسی

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 31

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 32

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 26

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 28

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 30

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 21

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 22

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 24

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 25

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 27

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 16

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 17

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 18

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 19

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 20

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در برابر ...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 6

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 7

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 8

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 9

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 10

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 11

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 12

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

کارتون پرندگان خشمگین angry birds فصل اول قسمت 13

کارتون
خلاصه داستان: زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرندگان خشمگین باید با یکدیگر همکاری کرده تا از تخم های خود و آینده ی زندگیشان در براب...

آنونس انیمیشن پرندگان خشمگین(توضیحات هم مهمه)

کارتون
آنونس انیمیشن پرندگان خشمگین(توضیحات هم مهمه)

تریلر رسمی پرندگان خشمگین 2 | انیمیشن THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 با دوبله فارسی

کارتون
تریلر رسمی پرندگان خشمگین 2 | انیمیشن THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 با دوبله فارسی

کارتون پرندگان خشمگین - قسمت 1

کارتون
کارتون پرندگان خشمگین - قسمت 1

دوبله فارسی من از پرندگان خشمگین

کارتون
من تو کار دوبله رفتم و با اپلیکیشنی که اجیم معرفی کرده دارم دوبله میکنم اجازتون صدام خوبه.

کارتون سینمایی پرندگان خشمگین آبی در #قاب_نت بصورت کامل

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت ششم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت هفتم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت هشتم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت نهم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت دوم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت سوم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت چهارم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

کارتون پرندگان خشمگین قسمت پنجم

کارتون
داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 48

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 49

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 50

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 51

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 52

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 46

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...

پرندگان خشمگین | انگری بردز | Angry Birds Toons 2013 | قسمت 47

کارتون
خلاصه داستان انیمیشن : زندگی برای پرندگان خشمگین در جزیره ی خوک ها ساده نیست. پرنده خشمگین Red به همراه دوستان پرنده ی خود با نام های Chuck, Matilda, Bomb, B...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال