فیزیک دوازدهم - ویدیاب
X نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین


فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم - نوسان و موج - بخش پنجم

آموزشی
فیزیک دوازدهم - نوسان و موج - بخش پنجم

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی 6 فروردین

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی 6 فروردین

جلسه 136 فیزیک دوازدهم - گرانش 8 و تست تجربی خ 98- مدرس محمد پوررضا

آموزشی
جلسه 136 فیزیک دوازدهم - گرانش 8 و تست تجربی خ 98- مدرس محمد پوررضا

روش تست زنی نوسان کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

آموزشی
روش تست زنی نوسان کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

روش تست زنی دینامیک کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

آموزشی
روش تست زنی دینامیک کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

آموزش تست زنی نوسان و موج کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

آموزشی
آموزش تست زنی نوسان و موج کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( تست زنی بدون حل فرمول)

روش تست زنی اتمی و هسته ای کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( بدون حل فرمول تضمینی)

آموزشی
روش تست زنی اتمی و هسته ای کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( بدون حل فرمول تضمینی)

روش تست زنی امواج کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( بدون حل فرمول تضمینی)

آموزشی
روش تست زنی امواج کنکور ۹۹ فیزیک دوازدهم ( بدون حل فرمول تضمینی)

حرکت نوسانی - بخش دوم - آونگ (فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی))

آموزشی
این فیلم بخش دوم از مبحث حرکت نوسانی است که میان رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی مشترک است در این فیلم ضمن مرور بر حرکت نوسانی بر روی تست هایی از کنکور از مبحث...

فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی

آموزشی
فیزیک دوازدهم - فیزیک اتمی

فیزیک دوازدهم- دکتر محمدی-مدلهای اتمی رادرفورد و بور

آموزشی
فیزیک دوازدهم- دکتر محمدی-مدلهای اتمی رادرفورد و بور

فیزیک دوازدهم جلسه هفتم مبحث برهم کنش های امواج

آموزشی
این فیلم آموزش مطابق با محتوی کتاب درسی جدید همراه با حل مثال های کتاب به صورت دسته بندی می باشد.

فیزیک دوازدهم- دکتر محمدی-اتم و طیف خطی

آموزشی
تدریس فصل پنجم رشته ریاضی (فصل چهارم رشته تجربی)-طیف خطی یا طیف اتمی و ساختار اتم-قسمت اول توسط دکتر محمدی از مجتمع صادقین

فیزیک دوازدهم جلسه ششم مبحث برهم کنش های امواج

آموزشی
این آموزش مطابق با محتوی کتاب درسی جدید همراه با حل مثال های کتاب به صورت دسته بندی می باشد.

آموزش فیزیک دوازدهم فصل اول بخش 1 Lohegostaresh.com

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم فصل اول بخش 1 Lohegostaresh.com

آموزش فیزیک دوازدهم فصل اول بخش دوم Lohegostaresh.com

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم فصل اول بخش دوم Lohegostaresh.com

فیزیک دوازدهم جلسه پنجم مبحث برهم کنش های امواج

آموزشی
این آموزش مطابق با محتوی کتاب درسی جدید همراه با حل مثال های کتاب به صورت دسته بندی می باشد.

فیزیک دوازدهم جلسه چهارم مبحث برهم کنش های امواج

آموزشی
این آموزش مطابق با محتوی کتاب درسی جدید همراه با حل مثال های کتاب به صورت دسته بندی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش هشتم-جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش هفتم-جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش ششم-جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش سوم-جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش چهارم-جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم-فصل فیزیک اتمی-طیف خطی-مدل اتمی بور-بخش پنجم- جناب آقای غضنفری

آموزشی
این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دوازدهم ریاضی و تجربی می باشد.

فیزیک دوازدهم- آشنایی با فیزیک هسته ای- قسمت دوم

آموزشی
در این فیلم آموزشی، نمودار Z بر حسب N، انرژی بستگی هسته و ترازهای انرژِی هسته توضیح داده شده است.

جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت8)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل چهارم-قسمت هشتم)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت7)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم (فصل چهارم-قسمت هفتم) / مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت 4)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت چهارم)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت 3)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم (فصل چهارم-قسمت سوم) / مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپرواز استادفیزیک دوازدهم (فصل 4-قسمت 2)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم (فصل چهارم - قسمت دوم) / مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپروازاستادفیزیک دوازدهم(فصل 4-قسمت اول)/مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم (فصل چهارم-قسمت اول) / مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم(موج- قسمت 9)/ مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

آموزشی
جناب آقای بلندپرواز استاد فیزیک دوازدهم (موج- قسمت نهم) / مجتمع آموزشی ستارگان شیراز

فیزیک دوازدهم_ تخته ششم فیزیک اتمی _ استاد فلاح

آموزشی
#فیزیک‌دوازدهم #فیزیک‌اتمی #تدریس‌مبحث‌طیف‌اتمی #تخته‌ی‌ششم #حل‌مثال‌بارابطه‌های‌بور #احسان‌فلاح

بازتاب امواج فیزیک دوازدهم

آموزشی
بازتاب امواج - فصل ۳ فیزیک دوازدهم| به علت کرونا ویروس مطالب کلاس های حضوری به صورت آفلاین پخش می شود |مدرس : مهندس علی عاقلی | مدرس فیزیک کنکور و المپیاد | ...

فیزیک دوازدهم قسمت 3 مدرس آقای عباسی ازشهرستان تنکابن

علم و تکنولوژی
فیزیک دوازدهم مدرس آقای عباسی ازشهرستان تنکابن مدرس آقای عباسی ازشهرستان تنکابن

فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 5 ازاقای دارابی سمپاد ساری

علم و تکنولوژی
فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 5 ازاقای دارابی سمپاد ساری

فیزیک دوازدهم-مبحث تشدید در بطری و تشدیدگر هلمهولتز - استاد عباسی فشمی

آموزشی
فیزیک - دوازدهم - مبحث تشدید در بطری و تشدیدگر هلمهولتز - دبیرستان سما1 پاسداران - استاد عباسی فشمی

فیزیک دوازدهم-مبحث تداخل امواج

آموزشی
فیزیک - دوازدهم - مبحث تداخل امواج - دبیرستان سما1 پاسداران - استاد عباسی

فیزیک دوازدهم-مبحث آزمایش یانگ (استاد عباسی فشمی)

آموزشی
فیزیک - دوازدهم - مبحث آزمایش یانگ - استاد عباسی فشمی - دبیرستان سما1 پاسداران

فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 4 ازاقای دارابی سمپاد ساری

علم و تکنولوژی
فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 4 ازاقای دارابی سمپاد ساری

آموزش فیزیک دوازدهم شبکه آموزشی

آموزشی
آموزش فیزیک دوازدهم شبکه آموزشی

فیزیک دوازدهم- مبحث فیزیک مدرن - قسمت3

آموزشی
تدریس فیزیک دوزادهم - جناب آقای مشایخ موضوع تدریس مبحث فیزیک مدرن ،مدل اتمی بور و رابطه ریدبرگ و طیف ها و لیزر می باشد.

جلسه 134 فیزیک دوازدهم - گرانش 6 و تست تجربی 93 - مدرس محمد پوررضا

آموزشی
جلسه 134 فیزیک دوازدهم - گرانش 6 و تست تجربی 93 - مدرس محمد پوررضا

جلسه 133 فیزیک دوازدهم - گرانش 5 و تست تجربی خ 91 - مدرس محمد پوررضا

آموزشی
جلسه 133 فیزیک دوازدهم - گرانش 5 و تست تجربی خ 91 - مدرس محمد پوررضا

فیزیک دوازدهم شکافت وهمجوشی هسته ای

آموزشی
آخرین قسمت از فیزیک دوازدهم ریاضی شکافت و همجوشی هسته ای و رآکتور هسته ای

فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 3 آقای دارابی ازسمپادساری

علم و تکنولوژی
فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی قسمت 3 آقای دارابی ازسمپادساری

فیزیک دوازدهم قسمت 2 فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی ازاقای دارابی سمپادساری

علم و تکنولوژی
فیزیک دوازدهم قسمت 2 فصل 4 تجربی و فصل 5و6 ریاضی ازاقای دارابی سمپادساری

فیزیک دوازدهم (پایه) حل مسائل مفاهیم اولیه مغناطیس قسمت دوم فصل 3 استاد اعلائی

آموزشی
تدریس فیزیک دوازدهم (پایه) حل مسائل مفاهیم اولیه مغناطیس قسمت دوم فصل 3 توسط استاد اعلائی دبیرستان پیام معلم
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال