آموزش کندل استیک - ویدیاب


آموزش کندل استیک

قسمت پانزدهم - آموزش کندل استیک - فرزین رجب زاده

آموزشی
آموزش کندل شناسی توسط فرزین رجب زاده اگر بخواهیم روی چارت های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل ها را بشناسیم. جزئی ترین حرکات قیمت را می توان در قالب...

قسمت یازدهم - آموزش کندل استیک - فرزین رجب زاده

آموزشی
آموزش کندل شناسی توسط فرزین رجب زاده اگر بخواهیم روی چارت های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل ها را بشناسیم. جزئی ترین حرکات قیمت را می توان در قالب...

قسمت دوازدهم - آموزش کندل استیک - فرزین رجب زاده

آموزشی
آموزش کندل شناسی توسط فرزین رجب زاده اگر بخواهیم روی چارت های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل ها را بشناسیم. جزئی ترین حرکات قیمت را می توان در قالب...

قسمت سیزدهم - آموزش کندل استیک - فرزین رجب زاده

آموزشی
آموزش کندل شناسی توسط فرزین رجب زاده اگر بخواهیم روی چارت های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل ها را بشناسیم. جزئی ترین حرکات قیمت را می توان در قالب...

قسمت چهاردهم - آموزش کندل استیک - فرزین رجب زاده

آموزشی
آموزش کندل شناسی توسط فرزین رجب زاده اگر بخواهیم روی چارت های قیمتی مطالعه دقیق داشته باشیم باید کندل ها را بشناسیم. جزئی ترین حرکات قیمت را می توان در قالب...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال