قهرمانی یاشار2 - دور 6 از هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1397


قهرمانی یاشار2 - دور 6 از هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1397

3 بازدید 2020-11-22T20:31:58+03:30
در این مطلب از سایت ویدیاب برای شما دوستان وییدئو ایی با عنوان قهرمانی یاشار2 - دور 6 از هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1397 آماده کرده ایم

منبع کلیپ (قهرمانی یاشار2 - دور 6 از هفته 4 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1397) : وبسایت آپارات -> کانال -> اسبدوانی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش و در نتیجه درآمد شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :
ویدئوهای مرتبط
قهرمانی آرای گزل - دور 1 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:23

قهرمانی آرای گزل - دور 1 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 0 بازدید 2020-11-26T01:44:48+03:30
اسب آرای گزل با چابکسواری آرمین آق آتابای و مالکیت محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب توانست در دور 1 هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را...
برو دنبال چیزی که عاشقشی 1:00

برو دنبال چیزی که عاشقشی

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:44:46+03:30
برو دنبال چیزی که عاشقشی
قهرمانی شیمبو - دور 2 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:12

قهرمانی شیمبو - دور 2 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:44:44+03:30
اسب شیمبو با چابکسواری متین جرجانی و مالکیت آی نور متمکن توانست در دور 2 هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آرمانا ...
قهرمانی تاسارا - دور 3 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:08

قهرمانی تاسارا - دور 3 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 0 بازدید 2020-11-26T01:44:42+03:30
اسب تاسارا با چابکسواری آق اویلی بشگرد و مالکیت حمید سماعی توانست در دور 3 هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های اوبلا...
قهرمانی کورلین - دور 4 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:08

قهرمانی کورلین - دور 4 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:44:41+03:30
اسب کورلین با چابکسواری پیمان قلرعطا و مالکیت منصور تراج توانست در دور 4 هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های کارولین...
قهرمانی آی گل - دور 5 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:05

قهرمانی آی گل - دور 5 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:44:39+03:30
قهرمانی آی گل - دور 5 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397
قهرمانی سون استار - دور 6 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:07

قهرمانی سون استار - دور 6 از هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 0 بازدید 2020-11-26T01:44:37+03:30
اسب سون استار با چابکسواری ستار مهرانی و مالکیت محمد طاها آرتقی توانست در دور 6 هفته 3 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های ...
قهرمانی هاکتان - دور 2 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:09

قهرمانی هاکتان - دور 2 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:33:57+03:30
اسب هاکتان با چابکسواری امیر مختومی و مالکیت مرحومان حاج علی و حاج موسی صداقت توانست در دور 2 هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب ...
قهرمانی میس کوئین - دور 3 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:05

قهرمانی میس کوئین - دور 3 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:33:55+03:30
اسب میس کوئین با چابکسواری آق اویلی بشگرد و مالکیت حاج احمد دریایی توانست در دور 3 هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب ه...
قهرمانی سویلای - دور 4 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:06

قهرمانی سویلای - دور 4 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:33:54+03:30
اسب سویلای با چابکسواری ستار مهرانی و مالکیت حاجی محمد سلاق توانست در دور 4 هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های نیو ...
قهرمانی دازجاوید - دور 5 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:09

قهرمانی دازجاوید - دور 5 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:33:52+03:30
اسب دازجاوید با چابکسواری ستار مهرانی و مالکیت ملا احمد تراچ توانست در دور 5 هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های یاش...
قهرمانی هاکتان - دور 2 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397 1:09

قهرمانی هاکتان - دور 2 از هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397

ورزشی 1 بازدید 2020-11-26T01:33:50+03:30
اسب هاکتان با چابکسواری امیر مختومی و مالکیت مرحومان حاج علی و حاج موسی صداقت توانست در دور 2 هفته 7 - جمعه فصل تابستان بندرترکمن 1397، عنوان قهرمانی را کسب ...
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال